Historien om Nybo kjøkken

Tre generasjoner Tangen i trebransjen: Leif Tangen startet opp møbelproduksjon i en nedlagt trevarefabrikk på Tyristrand i 1953. Den gangen var produksjonen hovedsaklig veggseksjon i teak «Veggen de Lux», som var en suksess fram til tidlig på 1970-tallet.

Etter Leifs død i 1976, overtok sønnene Eivind og Bjørn Tangen. Etter en lang periode med «Veggen de Lux», satset sønnene på en kombinasjon av møbler og kjøkkenfronter.

Fra 1979 ble det kun kjøkkenfronter i produksjonen. Firmaet het Ringerike Møbel og Trevare AS, – og utviklet seg til å bli en betydelig leverandør av heltrefronter til de største kjøkkenprodusentene i Norge. På det meste hadde bedriften over 80 ansatte og var en lokal arbeidsplass av betydning.

Tredje generasjon Tangen, er Frode, sønn av Bjørn Tangen. Frode har virkelig gått gradene i kjøkken- bransjen via sin oppvekst i og rundt fabrikklokalene på Tyristrand. Han startet som kjøkkenmontør og deretter som selger hos Trebo Kjøkken AS på Geithus.

Nybo startet først som en avdeling av Trebo Kjøkken, men er i dag etablert som et eget selskap. De holder til i de samme lokalene som Ringerike Møbel og Trevare gjorde på Tyristrand.

Her er Frode Tangen daglig leder og har vært med fra starten. Frode er med på å videreføre det hans farfar startet opp i sin tid og er full av entusiasme og iver. Nybo Kjøkken har opparbeidet et renomme som en leverandør som er til å stole på og har gjennom generasjoner opparbeidet en erfaring som kommer godt med på veien.