PROFFPROSJEKT MED NYBO

Innredning på legekontor

Vi har innredet flere av konsultasjonsrommene og står for annen innredning hos Viken øre-nese-hals spesialistlegesenter.

PROFFPROSJEKT MED NYBO
Oppdatert fredag 24. september 2021

Innredning Legekontor

Se bilder fra prosjektet her.