PROFFPROSJEKT MED NYBO

Innredning på legekontor

Vi har innredet flere av konsultasjonsrommene og står for annen innredning hos Viken øre-nese-hals spesialistlegesenter.

PROFFPROSJEKT MED NYBO
Oppdatert søndag 4. desember 2022

Innredning Legekontor

Se bilder fra prosjektet her.